FAQ’s

 • Blijven Microsoft licenties onbeperkt geldig?

  Ja, de door License Partners geleverde licenties zijn licenties afkomstig uit het Open License Programma ( OLP ) van Microsoft.  Dit zijn de zogenaamde volume licenties. Deze licenties zijn ‘perpetual’ en derhalve eeuwigdurend geldig. U mag de de licenties derhalve zo lang gebruiken als u wilt. Dit impliceert niet dat Microsoft de verplichting heeft om deze eeuwigdurend te voorzien van updates.

 • Zijn tweedehands licenties rechtsgeldig in gebruik?

  Ja, de licenties die License Partners levert zijn volledig rechtsgeldig en mogen dus overgedragen worden van de ene organisatie naar de andere. Het gebruik van tweedehands Microsoft licenties is toegestaan volgens de wettelijke richtlijnen van het Europese Parlement in 2009 (EU Software Richtlijn 2009/24/EC ). Voorts zijn deze EU-richtlijnen in Juli 2012 nogmaals bekrachtigd door het Europese Hof van Justitie (Usedsoft Arrest C-128/11 ). Na overdracht en betaling van de factuur bent u de rechtmatige eigenaar van de volumelicenties en mag u deze inzetten voor uw eigen organisatie.

 • Zijn tweedehands licenties 'audit proof' en inzetbaar voor compliancy?

  Ja, onze Microsoft volume licenties zijn volledig ‘Audit proof’. U kunt ze gebruiken bij een zogenaamde non-compliance situatie (een tekort aan licenties binnen uw organisatie) of voor geheel nieuwe projecten of uitbreiding van uw licentieportefeuille. Iedere organisatie heeft het wettelijk recht om gebruikte software licenties aan te schaffen waarbij eveneens het recht op updates stand houdt.

 • Waar komen de gebruikte Microsoft (volume) licenties vandaan?

  Onze Microsoft volume licenties (OLP) zijn afkomstig van organisaties (gevestigd binnen de grenzen van  de EU) die de licenties niet meer gebruiken. Bijvoorbeeld omdat ze reorganiseren, opgehouden zijn te bestaan, naar de cloud zijn overgestapt of voor een andere licentievorm hebben gekozen. Daardoor zijn de oude licenties overbodig geworden, maar deze zijn nog prima te gebruiken door andere partijen.
  Wij hebben de door ons aangekochte licenties uiteraard zorgvuldig onderzocht op hun overdraagbaarheid. License Partners staat volledig schriftelijk garant naar klanten middels een vrijwaring. ( zie ook onze Algemene Voorwaarden )

 • In welke taal zijn de Microsoft licenties te gebruiken?

  In iedere taal waarin de licentie van de fabrikant beschikbaar is. Wij leveren de licenties onder exact dezelfde voorwaarden als bij de aankoop van nieuwe licenties bij Microsoft of haar resellers.

 • Levert License Partners bij de licenties ook de media?

  Ja, naast de licentiegegevens leveren we indien gewenst ook de media. Heeft uw organisatie toegang tot een eigen VLSC (Microsoft Volume License Service Center), dan kunt u vaak zelf de media downloaden. Is dat niet zo, dan kunnen wij u voorzien van de juiste downloadlink van het iso-bestand.

 • Wat is procedure bij het aanschaffen van software licenties?

  De procedure van licentieoverdracht ziet er als volgt uit:

  Wij maken een offerte voor de software licenties van Microsoft die u zoekt. Gaat u akkoord met deze offerte? Stuur deze dan getekend en geparafeerd per email aan ons retour. Daarna ontvangt u van ons per aangetekende post aanvullende leveringsdocumenten, de licentiesleutel(s) en/of activatiecodes en eventueel de bijbehorende media. Na volledige betaling van onze factuur bent u de rechtmatige eigenaar van de licenties en kunt u deze onbezwaard inzetten.

 • Microsoft zegt dat gebruik van tweedehands licenties niet is toegestaan. Hoe zit dat?

  Softwarefabrikanten hebben natuurlijk liever dat klanten nieuwe licenties kopen. Daar verdienen ze immers meer aan. Maar laat u niet om de tuin leiden. De licentieoverdracht verloopt keurig volgens de juridische richtlijnen zoals opgesteld door het Europese Parlement en de bekrachtiging van het Europese Hof van Justitie. De softwarefabrikanten staan immers niet boven de Wet!

  Negatieve of misleidende uitlatingen in de richting van de licentiegever en/of licentienemer zijn overigens in strijd met onder andere de Artikelen 101 en 102 van het Europese Werkingsverdrag. Als u door uitingen van fabrikanten of leveranciers aan het twijfelen wordt gebracht over de inzet van gebruikte licenties helpen we je graag om die uitlatingen te pareren en te elimineren.

 • Hoe zit het met software updates van deze licenties?

  Nieuw of gebruikt, dat maakt geen verschil. In het geval van updates of garantie wordt alle software gelijk behandeld. Gebruikte software behoudt zijn status en wordt dus door de fabrikant automatische geüpdatet.

 • Worden gebruikte licenties ook toegevoegd aan het VLSC ( Volume License Service Center) ?

  In principe worden alleen nieuwe licenties,  welke worden aangekocht bij Microsoft of haar resellers, toegevoegd aan het VLSC.  Dit kan immers alleen met goedkeuring van Microsoft en het bijbehorende authorisatienummer.  U begrijpt dat bij overdracht van gebruikte licenties dergelijke nummers niet worden uitgegeven.

  Bij een Audit of ‘Friendly Review’ is het echter van geen enkel juridisch belang of de door u aangeschafte gebruikte licenties wél dan niet zijn of worden toegevoegd aan het Microsoft Volume License Center.  Het bewijs van aankoop ( de factuur en een bewijs van betaling ) is hetgeen leidend is voor de wettelijk sluitende overdracht van de licenties. Laat u dus niet misleiden indien een softwarefabrikant u verzoekt authorisatie- of licentienummers te overleggen.  Dit is nl. voor een wettelijk juiste overdracht niet van toepassing.

   

   

   

Meer weten?

We helpen u graag met al uw vragen. Neem daarom gerust contact met ons op!

Stuur ons een bericht Bel mij terug